تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - پیام سردار نقدی به فرمانده سپاه بدر و مردم عراق :